Praktische afspraken en regels

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Behoudens noodsituaties, waarin sprake is van ernstig gevaar voor uzelf of voor anderen, wordt aan derden geen enkele informatie over u verstrekt, zonder dat u daar eerst expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Binnen onze praktijk vindt regelmatig collegiaal overleg plaats ter handhaving en verhoging van de kwaliteit van de behandeling.
We achten ons gebonden aan de beroepscodes zoals die zijn opgesteld door onze beroepsverenigingen.
Voor onze praktijk geldt de NVP klachtenregeling en geschillencommissie.

Privacybeleid: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Naast bovenstaande informatie over vertrouwelijkheid, zijn we gehouden u te informeren over ons Verwerkingsregister, onze Privacyverklaring en Uw Rechten.
Zie de folder AVG, waarin alle AVG hoofdstukken zijn opgenomen, of klik in het menuhoofdstuk Beroepsorganisatie de aparte documenten aan voor download als pdf bestand.

Presentie aangaande Individuele, Relatie- of Gezinstherapie
Er wordt van u verwacht dat u op elke afspraak komt en dat u van tevoren afbelt en een nieuwe afspraak maakt wanneer u een afspraak niet kunt nakomen.
Wanneer u minder dan 24 uur vóór een afspraak afbelt, dan wordt de helft van het standaard zittingstarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging.

Stoppen met de therapie
Wanneer u van plan bent met de therapie te stoppen, dan geeft u dat te kennen. 
Bij voorkeur komt u nog één keer nadat u hebt gemeld dat u wilt stoppen.
De bedoeling van deze regel is dat de beslissing om weg te gaan een weloverwogen beslissing is en dat we de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen.

Medicijngebruik
Meld het gebruik van geneesmiddelen. Soms spelen die een rol bij de afwegingen die we maken over uw behandeling.

Wanneer u na de intake besluit om in therapie te komen, dan verklaart u zich daarmee akkoord met de op deze en de vorige pagina beschreven praktische afspraken en regels en met het zelf betalen van de rekeningen.