Elk leven kent vreugdevolle en pijnlijke kanten. Plezier maken met elkaar, contact hebben, samen met iets bezig zijn, en ook het delen van emoties, zijn de zaken die ons prettig doen voelen. Helaas komt er bijna altijd een einde aan die verbondenheid. Dat betekent verlies en pijn. Om ons na een verlies uiteindelijk weer goed te kunnen gaan voelen en ons opnieuw te kunnen binden aan andere mensen moeten we leren afscheid nemen en loslaten.

In dit boek wordt op heldere en persoonlijke wijze beschreven hoe en waaraan we ons binden en wat we dus kunnen verliezen. Hoe we banden moeten doorsnijden als dat noodzakelijk is, zoals na het overlijden van iemand, na een (echt)scheiding, een verhuizing of allerlei andere verliezen of ingrijpende veranderingen.

Het boek geeft inzicht in de verschillende fasen van het losmakingsproces en de diepe verwarrende gevoelens die daarmee gepaard gaan. De schrijfster legt uit wat de functie is van gevoelens en van afscheidsrituelen en geeft bruikbare oefeningen om actief met afscheid bezig te zijn. Zij benadrukt dat we verliezen kunnen verwerken door de emoties juist toe te laten en met anderen te delen. Gedeelde smart blijkt te helen smart te zijn.

Met sprekende voorbeelden uit de eigen praktijk — en met gebruikmaking van bekende liedjes en grappige tekeningen – illustreert de schrijfster op een lichtverteerbare wijze een onderwerp dat velen van ons vaak liever niet bespreken, dat zwaar op de maag ligt.

Mede door de hoofdstukken over kinderen, de vraag hoe om te gaan met mensen in de rouw en herkenbare punten waarop je in een afscheidsproces kunt vastlopen is het een praktisch en inzichtelijk boek:

Wat iedereen moet weten over afscheid en verlies…

ISBN 90 266 1942 1