Alice Altink
Joop Wolff

Corona
We volgen nauwgezet de “Richtlijn GGz en corona” gebaseerd op de RIVM richtlijnen.
In onze praktijkruimte is ruim plaats om gepaste afstand te houden en de overige voorzorgsmaatregelen te respecteren.
Zo nodig bieden we zittingen via beeldbellen; alleen voor onze lopende contacten.

Update 25 januari 2021
Onze face-to-face afspraken vallen onder de uitzonderingsregels en kunnen daardoor toch doorgaan, zelfs wanneer u met 2 personen komt.
Bezoek aan een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg, zoals de onze, blijft mogelijk. Uiteraard met inachtneming van de veiligheidsregels.

Mogelijkheden
Wij bieden hulp aan mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, relationeel en maatschappelijk functioneren.
Verder bieden we workshops, supervisie en andere opleidingsactiviteiten.
Om van psychotherapie of psychologische hulpverlening te kunnen profiteren is het belangrijk dat u vindt dat u zelf iets moet veranderen in uw eigen functioneren.
Wanneer u het idee hebt dat uw problemen alleen maar komen door anderen, dan is ons aanbod minder geschikt om u te helpen.

Behandelvormen
De behandelvormen kunnen zijn: individueel, als (echt)paar, als gezin.
Gezinstherapie doen we altijd samen, relatietherapie doen we soms samen, dus met twee therapeuten, een man en een vrouw.
Groepstherapie doen we niet meer, omdat we daarvoor niet genoeg continu√Įteit kunnen bieden.

Aanmelding
Aanmelden kan zonder verwijzing.
Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin wederzijds wordt beoordeeld of er voldoende basis is voor verder contact.

Wachttijd
De wachttijd wisselt. Neem voor actuele informatie contact met ons op.

Meer informatie: tarieven, afspraken en regels
Ga naar pagina Meer informatie