Mogelijkheden 
In therapie gaan is iets dat je niet zomaar doet.
Het vraagt de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met een psychotherapeut naar te kijken en mee aan de slag te gaan. 
Psychotherapie en psychologische hulpverlening zijn intensieve vormen van hulpverlening.
Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.
Al onze inspanningen zijn erop gericht uw geestelijke gezondheid te beschermen, in stand te houden of te herstellen.  
Wij zijn niet in staat om acute ernstige psychiatrische problematiek te behandelen, zoals problematiek waarbij verslaving of dreigende psychose op de voorgrond staat.

Tarieven
De behandelkosten zijn afhankelijk van de behandelvorm.
Ga naar pagina: Tarieven

Vergoeding van de kosten
Ondanks het feit dat sommige soorten psychologische hulp voor een aantal zittingen in de basisverzekering zitten en ondanks onze kwalificaties, moet u er niet op rekenen dat onze diensten worden vergoed.
Relatie- en gezinstherapie wordt door geen enkele basisverzekering vergoed.
De voorwaarden die verzekeraars stellen voor een contract staan op gespannen voet met onze professionele onafhankelijkheid en uw privacy. 
Cliënten en zorgverleners zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS (DBC Informatie Systeem). De gehanteerde ‘pseudonimisering’ van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot personen niet voorkomen.
Deze informatie mag niet, maar kan wel worden gebruikt bij beoordeling van aanvragen van verzekeringen, hypotheken etc.
We hebben daarom geen contracten met verzekeraars en zullen ook geen vergoedingsaanvragen voor u doen.
Ook hebben en willen we geen “AGB-code”, waar zorgverzekeraars direct om zullen vragen.
Zie voor meer informatie hierover de pagina met achtergrondinformatie over de vergoedingsproblematiek.

Praktische afspraken en regels
Ga naar pagina: Praktische afspraken en regels.