Zelfzorg

Het proces van een psychotherapie is niet iets waar iedereen het geduld of de middelen voor heeft.
Veel mensen zoeken snellere en goedkopere doe-het-zelf methoden om hun welzijn te verbeteren.
Helaas is sneller niet altijd beter en meestal staan we skeptisch tegenover op de markt gebrachte ‘wonder’middelen, maar er is één product waar we in de loop der tijd enthousiast over zijn geworden: dihydrogeenmonoxyde, DHMO.
Omdat we deze heldere, kleur- en smaakloze drank soms aanbieden tijdens onze zittingen is er een groeiende belangstelling. Vooralsnog zijn we niet van plan een eigen distributie op te zetten, maar de vraag neemt toe en er zijn langetermijnstudies die voorspellen dat er op den duur een schaarste kan ontstaan, die vèrstrekkende gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.
Voor velen is het gebruik van DHMO vanzelfsprekend, maar nogal wat mensen zijn er niet voldoende van op de hoogte. Dit kan leiden tot irreële verwachtingen en teleurstelling, maar matig gebruik is heilzaam en ongevaarlijk. Niet iedereen weet dat veel voedingsmiddelen, die deel uitmaken van ons normale voedingspakket, DHMO bevatten.
Er is slechts één publicatie die ongenuanceerd nadruk legt op de gevaren, maar er zijn inderdaad gedocumenteerde gevallen bekend van mensen die hun gezondheid in gevaar hebben gebracht door het innemen van zeer grote hoeveelheden DHMO in korte tijd.
Zie verder de uitgebreide, grondig kritische, website van de Dihydrogen Monoxyde Research Division.

U kunt ons vrijblijvend vragen om een glas DHMO. 
In uitzonderingsgevallen zijn we bereid om u DHMO te laten proberen, zelfs als u verder geen plannen heeft om bij ons in behandeling te komen.

Tot slot: laat u niet bepalen door de overtuiging van anderen, maak uw eigen afwegingen, denk zelf na, zorg zelf.