Achtergrondinformatie over de vergoedingsproblematiek

Ondanks het feit dat sommige soorten psychologische hulp voor een aantal zittingen (steeds beperkter en met een steeds hogere eigen bijdrage en eigen risico) in de basisverzekering zitten en ondanks onze kwalificaties, moet u er niet op rekenen dat onze diensten worden vergoed.
Relatie- en gezinstherapie wordt door geen enkele verzekeraar meer vergoed.
De voorwaarden die verzekeraars stellen voor een contract staan op gespannen voet met onze professionele onafhankelijkheid en uw privacy. 
Burgers, cliënten en zorgverleners zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS (DBC Informatie Systeem). De gehanteerde ‘pseudonimisering’ van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot personen niet voorkomen.
Deze informatie mag niet, maar kan wel worden gebruikt bij beoordeling van aanvragen van verzekeringen, hypotheken etc.
We hebben daarom geen contracten met verzekeraars en zullen ook geen vergoedingsaanvragen voor u doen.
Ook hebben en willen we geen “AGB-code”, waar zorgverzekeraars direct om zullen vragen. 
Wel adviseren we u om goed uit te zoeken hoe de vergoeding bij uw verzekering is geregeld.
Soms blijkt het mogelijk om via zogenaamde restitutie toch een deel van de betaalde facturen achteraf alsnog vergoed te krijgen door uw verzekeraar. 
Onze ervaring is dat verzekeraars vaak eerst vergoeding weigeren met als reden: ‘we hebben geen contract met deze hulpverlener’, terwijl er, ondanks dat, via de restitutieregeling toch recht kan zijn op vergoeding van een deel van de kosten. 
Het heeft dus zin om goed door te vragen. 
De benodigde BIG-registratienummers vindt u op onze facturen en onder het kopje: Over ons.

Website Stop Benchmark

Zorgverzekeraar deelt jouw medische data met derden – weblog