Achtergrondinformatie over de vergoedingsproblematiek

Ondanks het feit dat sommige soorten psychologische hulp voor een aantal zittingen in de basisverzekering zitten en ondanks onze kwalificaties, moet u er niet op rekenen dat onze diensten worden vergoed.
Relatie- en gezinstherapie wordt door geen enkele basisverzekering vergoed.
De voorwaarden die verzekeraars stellen voor een contract staan op gespannen voet met onze professionele onafhankelijkheid en uw privacy. 
Cliënten en zorgverleners zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS (DBC Informatie Systeem). De gehanteerde ‘pseudonimisering’ van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot personen niet voorkomen.
Deze informatie mag niet, maar kan wel worden gebruikt bij beoordeling van aanvragen van verzekeringen, hypotheken etc.
We hebben daarom geen contracten met verzekeraars en zullen ook geen vergoedingsaanvragen voor u doen.
Ook hebben en willen we geen “AGB-code”, waar zorgverzekeraars direct om zullen vragen.
Wel adviseren we u om goed uit te zoeken hoe de vergoeding bij uw verzekering is geregeld.
Bij slechts enkele verzekeraars is het nog mogelijk om via zogenaamde restitutie toch een beperkt gedeelte van de betaalde facturen achteraf alsnog vergoed te krijgen. 
De ervaring is dat verzekeraars vaak direct vergoeding weigeren met als reden: ‘we hebben geen contract met deze zorgverlener’, terwijl er ondanks dat, via de restitutieregeling toch recht kan zijn op vergoeding van een beperkt gedeelte van de kosten.
Het heeft dus toch enige zin om goed door te vragen. 
De benodigde BIG-registratienummers vindt u op onze facturen en onder het kopje: Over ons.

Wanneer u zich verder wilt verdiepen in de achtergrond van deze problematiek, dan kan dat onder meer via onderstaande artikelen en links.

Gegevens HoNOS+ vragenlijst niet met terugwerkende kracht verwijderd

Psychiaters beschuldigen toezichthouder van ‘ongerichte surveillance’ van patiënten

Rechtszaak tegen databank NZa met mentale profielen van cliënten

Website Vertrouwen in de GGz

MIND trekt zich terug uit adviescommissie

Website Stop Benchmark

Misverstanden bij het anonimiseren van patiëntgegevens

Zorgautoriteit gaat verder met het verzamelen van data over 800.000 GGz-patiënten

Onrust over aanleveren GGz-gegevens NZa

Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 GGz-patiënten

Tekenen bij het kruisje

‘Niets wil ik meer met verzekeraars te maken hebben’

Klem tussen divan en database

Verzekeraar misbruikt patiënt

Macht zorgverzekeraars tast beroepsgeheim aan

Privacy in de zorg rapport: Eén op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg

GGZ wil toch gegevens uitwisselen

DBC’s nader ontleed

Gun psychiaters hun prudentie

Verzekeraars knijpen GGZ nog verder af – NVGzP

Je kunt nergens meer veilig heen met je geestelijke problemen – M. Februari

Zorgverzekeraar deelt jouw medische data met derden – weblog

Uit een paar beperkte datasets kan de identiteit van patiënten worden herleid – artikel